|

Single Blog Title

This is a single blog caption

New Norad business support schemes for business development and vocational training launched

A new application scheme for business development and vocational training was launched by Ministry of Foreign Affairs State Secretary Ms. Tone Skogen (photo) in Norad on the 8th of September. You can find the presentations given in the links under.

Enterprise development for jobs – business support for job creation:

https://norwegianafrican.no/wp-content/uploads/2016/09/Enterprise-development-for-jobs-på-Norad-pdf-1.pdf 

Enterprise development for jobs – Norad presentation:

https://norwegianafrican.no/wp-content/uploads/2016/09/Norad-8-9-2016_IN-1.pdf 

Building skills for jobs:

https://norwegianafrican.no/wp-content/uploads/2016/09/Presentasjon-Building-Skills-SIU-8-9-16-1.pdf 

Please find more general information (in Norwegian) under:

Om tilskuddsordningene:

1. Søknadsbasert tilskuddsordning for næringsutvikling og jobbskaping

Formålet med ordningen er å bidra til levedyktige bedriftsetableringer, økonomisk utvikling og jobbskaping i utviklingsland gjennom risikoavlastning og økonomisk støtte i tidlig fase av nyetableringer og ekspansjoner. Den nye tilskuddsordningen vil erstatte dagens søknadsbaserte ordninger i Norad og Business Matchmaking-programmet og være konkurransebasert. Ordningen vil bli forvaltet av Norad i samarbeid med Innovasjon Norge.

2. Søknadsbasert tilskuddsordning for yrkesopplæring

Formålet med ordningen er å bidra til at ungdom og unge voksne opparbeider seg ferdigheter som etterspørres i arbeidsmarkedet i utviklingsland eller som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass. Det oppfordres til partnerskap mellom næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner, både norske, internasjonale og lokale aktører. Ordningen lanseres med en innledende utlysning av prosjektmidler og en utlysning for å få inn prosjektidéer i skisseform. Disse utlysningene vil bli forvaltet av SIU i nært samarbeid med Norad.

Begge ordningene vil bli konsentrert om sektorer prioritert i Stortingsmelding 35 (2014-15), «Sammen om Jobben», og de 12 prioriterte landene for norsk utviklingssamarbeid. Prosjekter i andre av de 85 landene som mottar norsk bistand vil imidlertid også vurderes.