Oslo: breakfast meeting on how only profitable business eradicates poverty and can save the climate

Breakfast meeting

Registration

This breakfast meeting, co-hosted with Norfund and the Norwegian Polytechnic Society, will be held in Norwegian:

Bare lønnsom business kan utrydde fattigdom og redde klimaet  

Skal vi nå bærekraftsmålene og bekjempe fattigdom må bistanden klare å mobilisere store summer privat kapital til fremvoksende markeder. Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins utviklingspolitiske redegjørelse for Stortinget i mai illustrer dette tydelig:

«Afrika sør for Sahara som et hele, vil trenge 20 millioner nye jobber årlig for å holde tritt med befolkningsveksten.  Men jobbskaping handler også om noe langt mer enn mulighetene til å skaffe borgerne et anstendig arbeid og at staten gjennom dette sikres skatteinntekter som kan finansiere offentlige tjenester. Stadig voksende ungdomskull uten jobbutsikter og fremtidshåp er, som vi alle vet, en oppskrift på sosial uro og i ytterste instans, samfunnsoppløsning. De mange nye jobbene som trengs vil i all vesentlighet måtte komme i privat sektor…. Skal vi nå bærekraftsmålene er det avgjørende at man lykkes med dette.»

Bistand er et viktig bidrag, men mye av finansieringen vil komme fra det private næringsliv. Dette ble verdenslederne enige om i konferansen om finansiering for utvikling i Addis Abeba i 2015, som innførte slagordet «From billions to trillions». Men dette skjer ikke, investeringene i utviklingsland har vært fallende de senere årene. Private investorer satser ikke nok i fremvoksende økonomier, selv om avkastingen i vesten har vært lav i en årrekke.  I seminaret vil vi få vite hvorfor næringsliv og investeringer er avgjørende for bærekraftig fattigdomsbekjempelse, og hvorfor næringslivet må være lønnsomt – selv i de fattigste landene.

(Lett frokost er servert fra klokken 08:00 – møtet starter presis 08:30.) 

Agenda

Velkommen ved dagens ordstyrer 

  • Eivind Fjeldstad, daglig leder i NABA

Hvorfor er næringsliv og investeringer kjernen i bærekraftig fattigdomsbekjempelse?

  • Kjell Roland, tidligere direktør i Norfund, NABA’s advisory board og leder i Polyteknisk Forening styret for Internasjonal Politikk og Økonomi

Hvordan balansere lønnsomhet og utviklingseffekter?

  • Erik Sandersen, Leder for Financial Institutions, Norfund

Kommentar fra:

  • Catharina Bu, Internajonal rådgiver, Tankesmien Agenda
  • Anne-Marie Helland, Director Risk Advisory Services, PwC Norway, tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Paneldiskusjon med Q&A

Registration

Registration is now closed.

Registration is now closed.

Do you wish to become a NABA Member? Register here >

Event contact

Eivind Fjeldstad
+47 959 69 631